เบาหวาน, โรคหัวใจ ความดันโลหิต, กระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ เอ็น เสื่อมสภาพ, มะเร็ง